PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIALE TECHNOLOGII RYBOŁÓWSTWA

PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIALE TECHNOLOGII RYBOŁÓWSTWA
(technologii przeróbki owoców morza)

Opis:
Uczniowie zamieszkujący na obszarach z wysokim procentem zatrudnienia w rybołówstwie mają szansę na dokształcanie się w tym kierunku. Również może to być podstawa do podjęcia nauki w innych szkołach średnich. Dział technologii rybołówstwa (fisktęknibraut) obejmuje dwuletni program nauczania w szkole i w pracy. W pierwszym i trzecim semestrze nauczanie odbywa się w szkole, a w drugim i w czwartym semestrze w miejscu pracy. Do wyboru jest kierunek obsługi małych statków rybackich (smįskipanįm) oraz mechanika. Uczniowie, którzy rozważają jedynie pracę w przetwórstwie mogą wybrać dział akwakultury lub przygotowanie do zawodów takich jak kontroler jakości. Technik rybny pracuje przy przetwarzaniu produktów morskich jako wyspecjalizowany pracownik lub kierownik grupy odpowiedzialny za niektóre stanowiska pracy w zakładach przetwórstwa rybnego, rybołówstwie, stacjach akwakultury lub innych przedsiębiorstwach rybackich.
Wykwalifikowany technik może również podjąć pracę w handlu żywnością jak i produktów rybnych lub firmą, która sprzedaje sprzęt z przeznaczeniem dla środowiska morskiego.

Warunki przyjęcia do szkoły:
Warunki przyjęcia na dział technologii rybołówstwa są zgodne z ustawą o szkołach średnich a zarazem zgodne ze wskazaniami programowymi szkoły średniej. Osoby, które ukończyły edukację w szkole podstawowej i osiągnęły wiek 16 lat, są uprawnione do dalszego kształcenia się. Wymagania dotyczące przygotowania i innych warunków rejestracji oparte są na ocenach końcowych ze szkoły podstawowej i innych czynnikach potwierdzajacych, że uczeń uzyskał odpowiednie przygotowanie do podjęcia nauki na danym dziale. Dyrektor może wyrazić zgodę na podjęcie nauki dla tych uczniów, którzy nie spełniają warunków kwalifikujących ich na dany dział jeśli uważa, że spełnią wymagania dotyczące wyników w nauce.
Uczeń, który ukończył szkołę podstawową z oceną B lub wyższą na przedmiotach podstawowych, może rozpocząć naukę na wyższym poziomie w języku angielskim, islandzkim lub matematyki. Podczas szkolenia uczniowie mogą brać udział w kursach zarządzania maszynami.

Organizacja:
Nauka na dziale technologii rybołóstwa obejmuje dwuletni program nauczania w szkole i w pracy. Program nauczania podzielony jest na: kursy zawodowe, uczenie się w miejscu pracy i szkolenie zawodowe. W pierwszym i trzecim semestrze nauczanie odbywa się w szkole, a w drugim i czwartym semestrze w miejscu pracy. Kursy mogą być oferowane do kształcenia na odległość.
Współpraca pomiędzy instytucją nauczania, zakładem pracy i uczniem jest zgodna ze wskazaniami programowymi nauczania w szkole średniej. Stała, pomoc, współpraca oraz nadzór zapewnia dobre wyniki w nauce. W okresie nauczania uczniowie mogą brać udział w kursach zarządzania maszynami (kategoria wózków widłowych J - o pojemności 10 ton i mniejszej) za pośrednictwem Państwowej Inspekcji Pracy oraz zostać poddani ocenie w ramach szkolenia. Za szkolenie w miejscu pracy i szkolenie zawodowe odpowiada jednostka nauczania, która zapewnia przestrzeń do nauki w porozumieniu z kursantami uznanych firm. Dalsze opracowanie i organizacja uczenia się w miejscu pracy znajduje się we wskazaniach programowych szkoły średniej.
Uczniowie na dziale podstawowym wybierają naukę obsługi małych statków rybackich (smįskipanįm) oraz mechanikę i konserwację maszyn. Uczniowie, którzy rozważają jedynie pracę w przetwórstwie mogą wybrać dział akwakultury lub przygotowanie do zawodów takich jak kontroler jakości, operator maszyn lub na dziale przedsiębiorczym w zakresie rybołówstwa.
Uczniowie mogą wykorzystać wyniki realistycznej oceny kompetencji (raunfęrnismat) w celu potwierdzenia ich kwalifikacji oraz wiedzy zdobytej na rynku pracy i skrócenia czasu edukacji.

Ocena:
Ocena końcowa opiera się na zadaniach/egzaminach końcowych uczniów. Egzaminator ocenia efekty nauki z danych przedmiotów i w ten sposób nadawane są odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje np. w nawigacji małych statków, mechanika. Egzaminy z poszczególnych specjalizacji odbywają się pod nadzorem Szkoły technologi rybołówstwa (Fisktękniskóla)- zgodnie z umową o współpracy pomiędzy instytucjami szkoleniowymi.
Efekty uczenia się w miejscu pracy i szkolenia zawodowego są oceniane zgodnie z materiałami, które przełożony przedstawia pod nadzorem szkoły.
Kursy są oceniane dla szkół średnich (fein) zgodnie z programem nauczania oraz wymaganiami dotyczącymi wiedzy, umiejętności i kompetencji ze stażem pracy włącznie.

Staż:
Kształcenie się w miejscu pracy opiera się na ścisłej współpracy między szkołami i firmami w zakresie rybołówstwa i przetwórstwa. Szkoła zapewnia uczniom przestrzeń do nauki w porozumieniu z nimi i realizuje umowę trójstronną. W miejscu pracy szczególną uwagę poświęca się przepisom ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy(BHP) oraz przepisom dotyczącym pracy dzieci i młodzieży. Organizacja nauki w miejscu pracy powinna uwzględniać bezpieczeństwo uczniów oraz ich zdrowie psychiczne i fizyczne. Praca nie powinna kolidować z ich rozwojem i edukacją. Program jest zorganizowany według podręczników i zapewnia opiekunom rejestrację postępów i wyników. Reguralna współpraca szkoły, opiekuna i ucznia dotycząca organizacji, postępów i wyników jest korzystna dla ucznia. Uwzględnia się potrzebę specjalistycznego kursu dla przełożonych/opiekunów, którzy biorą udział w edukacji.

Końcowy wynik:
Kurs kończy się dyplomem poświadczającym uzyskane kwalifikacje. Aby je uzyskać uczeń musi zdobyć 120 punktów (fein), w tym 22 punkty na poziomie podstawowym (przedmioty ogólne), 30 punktów z przedmiotów kierunkowych, 60 punktów z praktyk w zakładzie pracy, i 8 punktów z przedmiotów wybranych. Minimalna punktacja do zaliczenia przedmiotu jest zgodna ze wskazaniami programowymi szkoły. Uczeń, który nie zaliczył pierwszej części praktyki nie może kontynuować dalszych praktyk.

Umiejętności po ukończeniu szkoły:
Praca w produkcji i przeróbce żywności, gdzie maksymalne wykorzystanie surowców i jakość produktu są kluczowe. Omówienie procesu produkcji rybołówstwa i akwakultury, przetwórstwa i konsumpcji produktów rybnych. Opieka i odpowiedzialność przy zarządzaniu i użytkowaniu maszyn, zarówno morskich, jak i lądowych. Ocena swojego stanowiska pracy, zdolność i zainteresowanie kontynuowaniem kształcenia i zatrudnienia w przetwórstwie rybnym i akwakulturze. Odpowiedzialność za własne zdrowie i bezpieczeństwo, dbałość o dobre fizyczne i psychiczne samopoczucie. Zająć stanowisko w sprawach dotyczących środowiska pracy i obiektów pracy oraz przyczynić się do poprawy współpracy dla ogólnej korzyści.

LICZBA PUNKTÓW (FEIN) WYMAGANYCH DO UKOŃCZENIA SZKOŁY TO 120.

monika@fiskt.is 

Zapisy:

Fisktękniskóli ķslands

Vķkurbraut 56  |  240 Grindavķk, Iceland

Sķmar:  4125966  /  4125968  /  4125965
Vefpóstur:  info@fiskt.is

Skrįning į póstlista